Sản phẩm đặc biệt
Di lặc độc đáo
3 Gấu Trúc
Đạt Ma bay
Trâu vàng gỗ hương
Gà trống gia đình
Tượng gỗ hình các con vật
Rùa lu nghiễn
Tên sản phẩm : Rùa lu nghiễn
Chất liệu : gỗ lu nghiến tự nhiên
Kích thước :

rua

rua